Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку Корпорація «EZMEDIX Platform» і / або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять в одну групу з Корпорація «EZMEDIX Platform» (далі – Провайдер), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Провайдера (далі – Сервіси, Сервіси Провайдера) і в ході виконання Провайдером будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлену ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.

Використання Сервісів Провайдера означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Провайдер

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання Послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сервісів Провайдера в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

1.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів Провайдера.

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сервісів Провайдера. Провайдер не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах Оператора, в тому числі в результатах пошуку.

1.3. Провайдер не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Провайдер виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. 

2. Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1. Провайдер збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Послуг або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача Провайдер обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація боку в рамках Сервісів, угод і договорів з Провайдером;

2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих Сервісів і виконання угод і договорів;

2.2.3. Зв’язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Провайдер зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Провайдер має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

3.3.3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Провайдера або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

3.3.6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Оператора.

3.4. При обробці персональних даних користувачів Провайдер керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Зміна і видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, скориставшись поштою ezmedix.ukraine@gmail.com.

4.2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, написавши листа на пошту ezmedix.ukraine@gmail.comз поміткою «Видалити дані». При цьому видалення даних може спричинити неможливість використання деяких Сервісів Провайдера.

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Провайдера зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

5. Обробка персональних даних за допомогою файлів Cookie та лічильників

5.1. Файли cookie, що передаються Провайдером обладнання Користувача і обладнанням Користувача Провайдеру, можуть використовуватися Провайдером для надання Користувачеві персоналізованих Сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сервісів Провайдера.

5.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3. Провайдера вправі встановити, що надання певного Сервісу можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Провайдером і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

5.5. Лічильники, розміщені Провайдером в Сервісах, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сервісів, а також для забезпечення працездатності Сервісів в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Провайдером і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

6.1. Провайдер приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

7.1. Провайдер має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою Провайдера Policy privacy.

7.2. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і Провайдером, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

8. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

8.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти на електронну пошту Провайдера ezmedix.ukraine@gmail.com.